Goed op weg naar 2020: gemeenteraad spreekt zich uit vóór vrouwen en tegen plastic

Op de valreep van het herdenkingsjaar ‘2019 - 100 jaar vrouwenkiesrecht’ heeft de gemeenteraad het college van B en W opgeroepen om bij naamgeving van nieuwe straten nadrukkelijk vrouwennamen in de overwegingen mee te nemen. Namen van vrouwen die een voortrekkersrol hebben gespeeld en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan samenleving, wetenschap, politiek, geschiedenis en cultuur in het Koninkrijk. Met grote meerderheid van stemmen (22 voor, 4 tegen) stemden de raadsleden voor de motie van Louis Koppel.

In de niet aflatende strijd tegen plasticvervuiling trof Cynthia Maan ook een meerderheid van de raad aan haar zijde. Haar, samen met ‘doen!’ en PvdA ingediende, voorstel om voortaan geen plastic confetti toe te staan bij evenementen werd met 18 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

 

100 jaar vrouwenkiesrecht

Louis Koppel over de achterliggende gedachte voor zijn motie ‘(Meer) straten vernoemen naar vrouwen.’: “Sinds 1919 is er wel veel verbeterd op het terrein van gelijkberechtiging, maar er is nog steeds teveel sprake van ongelijke behandeling van vrouwen. De deze week door World Economic Forum gepubliceerde jaarlijkse Global Gender Gap Index laat zien dat de emancipatie van vrouwen in Nederland het afgelopen jaar zelfs iets is achteruitgegaan.” (Red.: zie p. 9 van de index voor het ranglijstoverzicht)

Op politiek, economisch en maatschappelijk gebied blijft de positie van de vrouw in Nederland ver achter bij die van vrouwen in bijvoorbeeld België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Ruwanda.  Om van de koplopers op het gebied van vrouwvriendelijkheid – IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden – maar niet te spreken.

Voorbeelden en rolmodellen

Koppel: “Met alleen straatnamen kom je er natuurlijk niet, maar het heeft volgens ons een belangrijke symboolwaarde. Het is ruimschoots bewezen dat, om gelijkheid en een gelijkwaardige deelname aan alle onderdelen van de samenleving te bevorderen, het van belang is dat voorbeelden en rolmodellen zichtbaar zijn en worden benoemd.” Ter illustratie en inspiratie kwam Koppel gemakshalve ook gelijk met een nog korte, maar met indrukwekkende namen gevulde, lijst van vrouwen. 

Onafhankelijke commissie

Straatnamen worden door een onafhankelijke commissie op eigen initiatief bedacht en aan het college van B en W voorgedragen. “Wij willen als gemeenteraad natuurlijk niet op de stoel van de commissie gaan zitten. Maar omdat we de gedachte achter ons voorstel heel belangrijk vinden, en dit herdenkingsjaar een meer dan goede aanleiding is, vonden we het als GroenLinks een uitgelezen kans om dit juist nu met alle raadsleden te delen. En gelukkig niet zonder weerklank,”  besluit Koppel, "want op een viertal mannen na blijkt een grote meerderheid van de gemeenteraad, de partijgrenzen overschrijdend, het voorstel te steunen.”

Van de 26 raadsleden stemden alleen de leden  Peter van Bockhove en Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk) en Gerard Duijndam en Michael van Dormolen (VVD) tegen de motie. Boomers?

Plastic confetti in de ban

In de strijd tegen zwerfafval, plastic soep en vervuiling van de voedselketen is weer een overwinning geboekt. Met 18 stemmen voor en 8 tegen werd de motie 'Plastic confetti' van Cynthia Maan met ruime meerderheid door de gemeenteraad omarmd. Maan: “Confetti, serpentines en al dat soort dingen vind ik ook heel feestelijk. Maar de plastic versies die nu veel gebruikt worden zijn wat mij betreft niet meer van deze tijd. Gelukkig zijn er ook milieuvriendelijker alternatieven. En die zijn net zo feestelijk.”

Bewustzijn kweken

Om zo snel mogelijk een einde te maken aan het onnodige gebruik van plastic en de negatieve gevolgen voor leefomgeving en milieu vraagt Maan om bij vergunningverlening voor evenementen vast te leggen dat geen plastic confetti mag worden gebruikt. Maar ze gaat ook verder: “Het is ook belangrijk om bewustzijn te kweken, dus vraag ik het college ook om breed duidelijk te maken dat deze materialen slecht voor iedereen zijn, en dat het kortstondige plezier ervan niet opweegt tegen de vervuiling en schade die ze aanrichten."

Met de aanvaarding van de motie is het college van B en W tegelijkertijd opgeroepen om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om een lokaal verbod op de verkoop van dergelijke materialen in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen.