Afdeling

Provinciale verkiezingen, GroenLinks, Zuid-Holland

Het is tijd voor verandering. GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Het kan: voor iedereen een fijne woning, passende zorg, en een schone leefomgeving. Doe mee!

Dit is waar GroenLinks in Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk aan werkt:

Een gezonde toekomst:
De gemeente Noordwijk kan al in 2030 energiepositief zijn. Als we daar samen aan werken. En de gemeente het goede voorbeeld geeft. Met op al haar gebouwen zonnepanelen en met een energieneutraal gemeentehuis. Door duurzame bouw in Bronsgeest en op het Bavo-terrein. Met veel aandacht voor het ‘Duurzaam Bouwloket’ dat bedrijven en inwoners informeert over subsidies, leningen en duurzame bouwplannen.

Een eerlijke kans voor iedereen:
Armoede en schuldproblemen aanpakken. Zoveel mogelijk vanuit eigen kracht, maar met ondersteuning waar nodig. Bij financiële problemen is er vroegtijdig hulp. Voor huishoudens met een laag inkomen is er -  gedeeltelijke - ontheffing van lokale belastingen. En voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt is er beschut werk. Ook bedrijven maken werk van de Participatiewet en zorgen voor arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking.

Een zorgzame gemeente:
Goede en toegankelijke zorg voor alle inwoners. Zorg die zoveel mogelijk op maat en dichtbij is. Want de eigen omgeving voelt veilig en vertrouwd, en daar is vaak een goed sociaal netwerk. Voor de beste hulp werken zorgorganisaties nauw samen. En ook mantelzorgers zijn belangrijk. Zij mogen niet worden vergeten. Daarom komen er voor hen goede regelingen. Voor bijvoorbeeld zorgpauzes. Maatwerk, waarbij je als mantelzorger zelf bepaalt wat die regelingen zijn, staat voorop. Ook welzijn en cultuuractiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Betaalbaar wonen voor iedereen:
in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Voor jong, oud, rijk, arm. Iedereen een kans op een goede woonplek. Er gaat worden gebouwd, duurzaam en passend. Voor minimaal 30% sociale huurwoningen. En huizen zijn om in te wonen, niet voor permanente toeristische doorverhuur. Dus regels voor Airbnb-constructies.

Doe mee met Groenlinks!