Afdeling

Wij zijn een actieve en betrokken afdeling met grote idealen. Wij luisteren graag naar wat jij te vertellen hebt. 

GroenLinks Noordwijk heeft momenteel meer dan 70 leden in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. De afdeling is er voor iedereen die graag andere GroenLinksers wil ontmoeten en mee wil denken of doen met GroenLinks.

GroenLinks richt zich natuurlijk vooral op de gemeentepolitiek, maar kan ook zeker een startplek zijn voor je als je in de provinciale of landelijke politiek je weg wilt vinden. De afdeling kent een afdelingsbestuur, een fractie en diverse werkgroepen.

Samen met de leden, die formele inspraak hebben op Algemene Ledenvergaderingen en informeel via de vele thema-avonden, willen wij:

  • de gemeenteraadsfractieleden in Noordwijk en Noordwijkerhout werven, ondersteunen en gevraagd en ongevraagd van advies voorzien;
  • de idealen van GroenLinks vertalen in een lokaal verkiezingsprogramma;
  • de bevolking in onze dorpen warm maken voor de idealen van GroenLinks;
  • campagnevoeren dus, bij alle verkiezingen, van lokaal, tot landelijk en Europees;
  • zorgen dat de mening van mensen in Noordwijk telt;
  • en last but not least… onze idealen ten uitvoer brengen.

In Noordwijk werken GroenLinks en PvdA tot 1 januari 2019 samen in één fractie PvdA-Groenlinks.