Uitgelicht

duurzaamheid GroenLinks
Goed dat Noordwijk en Noordwijkerhout samen één gemeente gaan vormen.

Noordwijk en Noordwijkerhout zijn volgend jaar één gemeente. Een heel goede stap, zegt GroenLinks raadslid Siemen van Berkum in zijn column in het Noordwijkerhouts Weekblad. De fusie betekent dat inwoners kunnen rekenen op meer menskracht en expertise bij de gemeente. En het biedt kansen voor een grotere inzet op duurzaamheid.

GroenLinks Noordwijk juicht de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout toe. Hierdoor is er namelijk menskracht en meer expertise binnen de gemeente beschikbaar voor werk, jeugd- en zorgtaken, zoals werk en inkomen, passend onderwijs, en schulddienstverlening. Ook kan de nieuwe gemeente de dienstverlening naar inwoners toe verbeteren, bijvoorbeeld bij het uitgeven van officiële documenten of de inrichting van sociale wijkteams.

De fusie heeft meer voordelen, zegt Siemen van Berkum, raadslid van GroenLinks Noordwijkerhout in een column. "In de financieel sterke nieuwe gemeente Noordwijk zien we als GroenLinks veel mogelijkheden om onze inzet voor groen, duurzaam en sociaal nog sterker te verankeren in het gemeentelijke beleid."

Kernenbeleid als hart
Alle dorpskernen (De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee) van de nieuwe gemeente hebben hun eigen behoeften op het gebied van wonen, werken en recreëren. "Een kernenbeleid met zoveel mogelijk inbreng van inwoners moet daarom het hart zijn van het nieuwe coalitieakkoord", aldus van Berkum. "Daar gaat GroenLinks Noordwijk aan werken. Zodat de verandering een succes voor iedereen is."

1 Januari 2019 is de nieuwe gemeente Noordwijk een feit. De verkiezingen zijn 21 november 2018.